Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky

ÚNR SR

Štátna kooperácia

Môžete nám adresovať všetky podnety a názory k vylepšeniu našej činnosti a služby pre verejnosť. Ak potrebujete právnu pomoc obráťte sa na našu kanceláriu.

Štatút pozorovateľa

Úrad spolupracuje so všetkými inštitúciami verejnej sféry, štátnou operatívou a zástupcami politického spektra

Pokiaľ máte záujem získať štatút pozorovateľa pri činnosti ÚNR SR alebo stať sa poradcom či dobrovoľníkom kontaktujte našu kanceláriu. Môžete sa zúčastňovať na spravovaní veci verejných. Zapojte do činnosti Váš kraj, Vaše mesto a obec.