Kontakt

Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky

P.O. Box 35
830 03 Bratislava 33

Tel: 02- 4444 22 33
Mobil: 0905 405 425

E-mail: podatelna@unrsr.sk

Vedenie úradu

Martin Jakubec
PhDr. Martin Jakubec
generálny manažér úradu

Mgr. Vladimír Krampl
Mgr. Vladimír Krampl
dočasne poverený vedením a podpredseda úradu E-mail: predseda@unrsr.sk
Ing. Vladimír Šimko
Ing. Vladimír Šimko
podpredseda úradu
doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.
doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.
Poradca
Ing. Ľubomír Turcer
Ing. Ľubomír Turcer
Poradca
Tomáš Doležal
Tomáš Doležal
Poradca