Kontakt

Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky

P.O. Box 35
830 03 Bratislava 33

Tel: 02- 4444 22 33
Mobil: 0905 405 425

E-mail: podatelna@unrsr.sk

Vedenie úradu

Martin Jakubec
PhDr. Martin Jakubec, PhD.
predseda úradu
E-mail: predseda@unrsr.sk
Mgr. Vladimír Krampl
Mgr. Vladimír Krampl
podpredseda úradu
Ing. Vladimír Šimko
Ing. Vladimír Šimko
podpredseda úradu
doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.
doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.
Poradca
Ing. Ľubomír Turcer
Ing. Ľubomír Turcer
Poradca