Národný rozvoj SR a klenoty Slovenskosti

„Naše korene sú veľmi hlboké a kultúrne. Sme šťastná generácia, ktorá dostala príležitosť budovať vlastný štát a ešte väčším šťastím je povzbudzovať sebavedomie vlastnej kultúry a národa“. Slovenská republika je hrdým štátom v strede Európy. Azda každý Slovák sa môže právom pýšiť že je hrdým Slovákom. Podarilo sa nám aby slovenská duša nadýchla zhlboka a prehovorila rečou faktov tak, ako predtým ticho spievala v povestiacha citlivých romantických básňach. Dostala príležitosť a naplno ju využila. Základom štátu je občan – Slovák.

Pokiaľ prechovávame úctu k štátu a domovine môžeme tvoriť národné hodnoty. Národná identita je charakteristickým znakom občanov žijúcich v štáte. Vieme čo vlastne národná identita znamená? Určite je súčasť rozvoja povedomia občana o celosti štátu. Rozvoj sa zahajuje vtedy ak je občan uvedomený a ochotný pomáhať štátu napredovať. Ak nie je len na návšteve ale buduje základy štátu pre ďalšie generácie s vedomím že všetko má zmysel...